Izen-emate eta sarrera prozesua

2019-2020 ikasturtea

Izen-emate 2. deialdia: Irailaren 2 arte

Onartuen zerrenda (8. promozioa, 2019-2020 ikasturteko 1. maila)
Sartu hemen Internet bidez inskripzioa egiteko. Ondoren, etxera bidaliko dizugu aurrematrikula-dosierra.

Izen-ematea

Aurrematrikula txostena beteta entregatu beharko da IMHko Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskolan, dokumentazio osagarriarekin batera. Aurretiko izen-ematearen kostua 50€koa da.

Aurrematrikula egiteko entregatu beharreko dokumentuak:

 • Aurrematrikula dosierra beteta eta sinatuta.
 • NANren fotokopia.
 • Argazki bat.
 • Curriculum Vitae-a paperean eta formatu digitalean.
 • Burututako ikasketen diplomaren ala ziurtagiriaren fotokopia (konpultsatuta).
 • Batxilergoko edo goi mailako heziketa zikloko ikasketen ziurtagiri akademikoa (notak).
 • Selektibitateko noten ziurtagiria (konpultsatuta).
 • 50€ko ordainketaren agiria. KUTXABANKeko ES73 2095.5214.98.1061494034 kontu korronte zenbakian egin beharko da diru-sarrera, eta abonu-agiria IMHra ekarri. Kontzeptuaren atalean hautagaiaren izen-abizenak eta NAN zenbakia sartuko dira. (Oharra: Matematikako ikastaroa egin nahi dutenek beste 50 € ordainduko dituzte, 100 € guztira. Matrikulazioa irailean egitekotan 50 € itzuliko dira matrikula egitean).

2019ko izen emate epeak:

 • 1. deialdia: 2019/06/21
 • 2. deialdia: 2019/09/02 (plaza librerik egonez gero)

Sarbidea

Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskolaren sarbide prozesua bat dator abenduaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretuak ezartzen dituen unibertsitateko sarbide prozedura guztiekin. Errege Dekretu honetan ezarritako printzipio gidariak edo une bakoitzean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta egingo dira.

Unibertsitatean sartzeko ohiko modua  Gradu-ko unibertsitate ikasketa ofizialen sarbide proba gainditzea edo homologatzea da, ondorengoentzat bideratua:

 • Batxilergoko titulu espainola dutenentzat edo aurrekoa hezkuntza-antolamenduetatik datozen ikasketa baliokideak dituzten haientzat.
 • Europa Batasunean edota gai honen inguruan Espainiar Estatuarekin nazioarteko akordioak adostu dituzten beste herrialdeetan unibertsitateko sarbidea gauzatzeko beharrezkoak diren ikasketen homologazioa lortzen dutenentzat
 • 25 urtetik gorakoentzat.
 • 40 edo 45 urtetik gora dituztenentzat (zenbait sarbide froga gauzatuta), unibertsitatean sartzeko inolako titulu akademiko emale zein lan-esperientzia agiriren beharrik gabe.
 • Goi-Mailako Lanbide Heziketako Teknikari titulua edo aurretiazko hezkuntza-antolamenduetako baliokideak dituztenentzat. Baita lanbide heziketaren bidez baliokidetutako atzerriko ikasketak dituzten haientzat ere. Kasu horretan ondorengo zikloek izango dute lehentasunezko sarbidea:
  • Elektrikzitatea eta Elektronika
   - Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak
   - Automatizazio eta robotika industriala
   - Mantentze-lan elektronikoa
  • Fabrikazio Mekanikoa
   - Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa
   - Fabrikazio mekanikoko diseinua
   - Moldekatutako metal eta polimeroen ekoizpenerako programazioa
   - Metal-eraikuntzak
  • Instalazioa eta mantenimendua
   - Instalazio termiko eta fluidodunen mantenua
   - Mekatronika industriala

Onarpena

Ingeniaritzako ikasketa hauek ikasketak eta lanak txandakatzearen bidezko erregimenean garatzen dira. Eredu honek enpresek ikasleak lanerako kontratatzea eskatzen du. Zentzu honetan, ingeniaritza dualaren ikasketak 15 urtez jarraian emandako esperientzian oinarrituta, eta 1892/2008 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriak onartzen duena kontuan hartuta – non gradu ofizialen unibertsitate ikasketen sarbiderako baldintzen araudiak jasotzen diren puntuan, “unibertsitateek ikasketa jakin batzuen sarbiderako baldintza edo proba bereziak ezarri ahal izango dituzte” aipatzen den – sarbide baldintza hauek egiaztatutako eta onartutako ikasketa planaren memoria honetan jasotzen dira.

Sarbide-baldintzak betetzen dituzten hautagaiei, dagokien “Hautagaitza txostena” emango zaie eta hautapen probak egingo dituzte.

Hautagaien aukeraketa Hautapen Epaimahaiak egingo du. Afera hori ebazteko ondorengo elementuetan oinarrituko dira:

 • Unibertsitate ikasketen edo beste tituluen onartze nota, 1892/2008 Errege Dekretuan ezartzen dena kontuan hartuz.
 • Zenbait gaitasun neurtuko dituzten froga psikoteknikoak, hala nola, mekanikoa, espaziala, ahozkoa eta abstrakziozkoa.
 • Banakako elkarrizketa. Ondorengo gaitasun eta balioak neurtzen ditu: Autokontzeptua, Autonomia/Dinamismoa, Parte-hartzea/Inplikazioa/Konpromisoa erabakiak hartzerako unean, baita Talde lana, Erantzukizuna, Presioari aurre egiteko gaitasuna eta Lidergoa ere.

Hautapen Epaimahaiak, aurreko probak oinarri, onartutako hautagaien zerrenda proposatuko du.

Sarrera froga espezifikoa

Honako faseek osatzen dute:

 1. Trebetasun frogak:
  • arrazonamendu abstraktoa
  • gaitasun espaziala
  • ahozko gaitasuna
  • arrazonamendu mekanikoa
 2.  Elkarrizketa pertsonala

Datak:

1. deialdia: 2019/06/25

2. deialdia: 2019/09/03

Onartuen zerrenda

Ez da nota zehatzik eskatzen.

Onarpen-eskaera ebazteko batez ere Ingeniaritza Eskolan egindako proba espezifikoaren emaitza hartzen da kontutan.

Ondorengo datetan argitaratuko dira:
1. deialdia: 2019/07/05
2. deialdia: 2018/09/05

Enpresa-egokitzapena

Ikasleak enpresa ezberdinen artean banatzeko honakoa hartzen da kontuan:

 • Enpresaren aldetik: ikasleak bertan garatu beharreko profila
 • Ikaslearen aldetik:
  • Bere interesak
  • CV

Enpresak ikasleak elkarrizketatuko ditu.

Ikaslea profilerako zehaztutako ezinbesteko irizpideen arabera hautatua izango da.

Lan-baldintzak

Prestakuntza Dualean zehar enpresako praktiketan jarduten diren ikasleek soldata jasotzen dute.

 

Harremanetarako deitu 943 74 82 64 telefonora (Itziar Egiguren), edo idatzi  FORMULARIOAN