Izen-emate eta sarrera prozesua

2020-2021 ikasturtea

Sarrera frogarako izen ematea zabalik

Onartuen zerrenda

Ondorengo datetan argitaratuko da:

 • 2. deialdia: 2020ko irailak 1

Data hauek Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioaren (USE) behin-betiko daten arabera egokituko dira.

Sarbidea

Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskolaren sarbide prozesua bat dator ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretuak ezartzen dituen unibertsitateko sarbide prozedura guztiekin. Errege Dekretu honetan ezarritako printzipio gidariak edo une bakoitzean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta egingo dira.

Unibertsitatean sartzeko ohiko modua Gradu-ko unibertsitate ikasketa ofizialen sarbide proba gainditzea edo homologatzea da, ondorengoentzat bideratua:

 • Batxilergoko titulu espainola dutenentzat edo aurrekoa hezkuntza-antolamenduetatik datozen ikasketa baliokideak dituzten haientzat.
 • Europa Batasunean edota gai honen inguruan Espainiar Estatuarekin nazioarteko akordioak adostu dituzten beste herrialdeetan unibertsitateko sarbidea gauzatzeko beharrezkoak diren ikasketen homologazioa lortzen dutenentzat
 • 25 urtetik gorakoentzat.
 • 40 edo 45 urtetik gora dituztenentzat (zenbait sarbide froga gauzatuta), unibertsitatean sartzeko inolako titulu akademiko emaile zein lan-esperientzia agiriren beharrik gabe.
 • Goi-Mailako Lanbide Heziketako Teknikari titulua edo aurretiazko hezkuntza-antolamenduetako baliokideak dituztenentzat. Baita lanbide heziketaren bidez baliokidetutako atzerriko ikasketak dituzten haientzat ere. Kasu horretan ondorengo zikloek izango dute lehentasunezko sarbidea:
  • Elektrikzitatea eta Elektronika
   - Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak
   - Automatizazio eta robotika industriala
   - Mantentze-lan elektronikoa
  • Fabrikazio Mekanikoa
   - Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa
   - Fabrikazio mekanikoko diseinua
   - Moldekatutako metal eta polimeroen ekoizpenerako programazioa
   - Metal-eraikuntzak
  • Instalazioa eta mantenimendua
   - Instalazio termiko eta fluidodunen mantenua
   - Mekatronika industriala
Matematika ikastaroa

Ingeniaritza hasteko orduan matematika maila egokia izatea da helburua. Ikastaroa nahi duenarentzat eskainiko da. (Deskargatu dezakezu hemen izen emate orria). Ikastaroa 2020ko apirilaren 2an hasi eta ekainaren 18an amaituko da. Ostegunero on-line emango da, 18:00-20:00 bitartean.

Onarpena

Ingeniaritzako ikasketa hauek ikasketak eta lanak txandakatzearen bidezko erregimenean garatzen dira. Eredu honek enpresek ikasleak lanerako kontratatzea eskatzen du. Zentzu honetan, ingeniaritza dualaren ikasketak 15 urtez jarraian emandako esperientzian oinarrituta, eta 1892/2008 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriak onartzen duena kontuan hartuta – non gradu ofizialen unibertsitate ikasketen sarbiderako baldintzen araudiak jasotzen diren puntuan, “unibertsitateek ikasketa jakin batzuen sarbiderako baldintza edo proba bereziak ezarri ahal izango dituzte” aipatzen den – sarbide baldintza hauek egiaztatutako eta onartutako ikasketa planaren memoria honetan jasotzen dira.

Sarbide-baldintzak betetzen dituzten hautagaiei, dagokien “Hautagaitza txostena” emango zaie eta hautapen probak egingo dituzte.

Hautagaien aukeraketa Hautapen Epaimahaiak egingo du. Afera hori ebazteko ondorengo elementuetan oinarrituko dira:

 • Unibertsitate ikasketen edo beste tituluen onartze nota, 1892/2008 Errege Dekretuan ezartzen dena kontuan hartuz.
 • Zenbait gaitasun neurtuko dituzten froga psikoteknikoak, hala nola, mekanikoa, espaziala, ahozkoa eta abstrakziozkoa.
 • Banakako elkarrizketa. Ondorengo gaitasun eta balioak neurtzen ditu: Autokontzeptua, Autonomia/Dinamismoa, Parte-hartzea/Inplikazioa/Konpromisoa erabakiak hartzerako unean, baita Talde lana, Erantzukizuna, Presioari aurre egiteko gaitasuna eta Lidergoa ere.

Hautapen Epaimahaiak, aurreko probak oinarri, onartutako hautagaien zerrenda proposatuko du.

Sarrera froga espezifikoa

Honako faseek osatzen dute:

 1. Trebetasun frogak:
  • arrazoiketa abstraktua
  • gaitasun espaziala
  • ahozko gaitasuna
  • arrazoiketa mekanikoa
 2.  Elkarrizketa pertsonala

Enpresa-egokitzapena

Ikasleak enpresa ezberdinen artean banatzeko honakoa hartzen da kontuan:

 • Enpresaren aldetik: ikasleak bertan garatu beharreko profila
 • Ikaslearen aldetik:
  • Bere interesak
  • CV

Enpresak ikasleak elkarrizketatuko ditu.

Ikaslea profilerako zehaztutako ezinbesteko irizpideen arabera hautatua izango da.

Lan-baldintzak

Prestakuntza Dualean zehar enpresako praktiketan jarduten diren ikasleek soldata jasotzen dute.


Harremanetarako

 • Sarrera froga egiteko kostua: 50 €
 • Matematika errefortzuko ikastaroaren kostua: 50€ (matrikula egiten itzuli egingo dira)
 • Ordaintzeko modua...
 • Harremanetarako deitu 943 74 82 64 telefonora (Itziar Egiguren) edo idatzi FORMULARIOAN