Mekanizazioa

Erdi mailako Heziketa Zikloa

Profil profesionala

Mekanizazio prozesuetako operazio desberdinak burutzea, bai txirbil-harroketa bidezkoak eta bai mekanizazio berezietakoak, produktuak kontrolatuz eta makinen eta ekipoen lehen mailako mantentzearen ardura hartuz. Eta hori guztia produktuak eskatutako kalitatearekin, segurtasunarekin eta eskatutako epean lortuz.

Ikasketa plana

(B eta D hizkuntz ereduak)

1 Maila:

Orduak

Mekanizazio-prozesuak 165
Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa 363
Sistema automatizatuak 165
Metrologia eta saiakuntzak 132
Interpretazio grafikoa 132
Ingeles teknikoa 33
2. Maila: Orduak
Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa 252
Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa 210
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
Enpresa eta ekimen sortzailea 63
Lantokiko prestakuntza 380

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza

Zikloaren garapenerako erabiltzen den metodologia erronketan oinarritzen da. Hau dela eta, sarri moduluen edukiak modu bateratuan garatuko dira.

Irteera profesionalak

  • Makinen prestatzailea.
  • Tornularia.
  • Fresatzailea.
  • Mandrinatzailea.
  • Arteztailea