Mekatronika Industriala

 

Goi mailako Heziketa Zikloa

Zeinu Hizkuntzaren Glosategia

Profil profesionala:

Makina erremintaren arloan eta sektore laguntzaileetan muntatzeko eta puntuan jartzeko prozesuak garatzea eta burutzea, sistema automatiko, elektriko eta mekanikoetan. Ekoizpeneko makinen mantenu-planak gauzatzea. Makinen hobekuntza edo aldaketarako proiektuak erdiestea, fabrikazioaren bideragarritasuna bermatuz eta ezarritako arauak betez.

Ikasketa-plana

D hizkuntza eredua

1. Maila: Orduak
Sistema hidrauliko eta neumatikoak 132
Sistema elektriko eta elektronikoak 132
Makinen osagaiak 99
Fabrikazio prozesuak 165
Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa 132
Sistemen integrazioa 231
Lan prestakuntza eta orientazioa 99
2. Maila: Orduak
Sistema mekanikoak 160
Sistema mekatronikoen konfigurazioa 160
Mantenu eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 100
Sistema mekatronikoen simulazioa 80
Mekatronika industrial proeiktua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza

Zikloaren garapenean zehar baliatzen den metodologia erronketan oinarritzen da. Hori dela eta, sarri moduluen edukiak modu bateratuan garatuko dira.

Irteera profesionalak

  • Muntatzaile elektrikoa
  • Muntatzaile edo/eta doitzaile mekanikoa
  • PLCrekin industri gailu automatizatuak martxan jartzeko teknikaria
  • Asistentzia teknikoko zerbitzua (SAT)

iZEN EMATEA