Mekatronika Industriala

Goi mailako Heziketa Zikloa

Profil profesionala:

Makina erreminta arloan eta sektore laguntzaileetan, muntatzeko eta puntuan jartzeko prozesuak garatzea eta burutzea, bai sistema automatikoetan, bai elektrikoetan eta bai mekanikoetan. Produkzioko makinen mantentze-planak garatzea eta burutzea. Makinen hobekuntza edo aldaketa proiektuak garatzea, fabrikazioaren bideragarritasuna bermatuz eta ezarritako arauak betez.

Ikasketa plana

D hizkuntz eredua

1. Maila: Orduak
Sistema hidrauliko eta neumatikoak 132
Sistema elektriko eta elektronikoak 132
Makinen elementuak 99
Fabrikazio prozesuak 165
Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa 132
Sistemen integrazioa 231
Lan prestakuntza eta orientazioa 99
2. Maila: Orduak
Sistema mekanikoak 160
Sistema mekatronikoen konfigurazioa 160
Mantenu eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 100
Sistema mekatronikoen simulazioa 80
Mekatronika industrial proeiktua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza

Zikloaren garapenerako erabiltzen den metodologia erronketan oinarritzen da. Hau dela eta, sarri moduluen edukiak modu bateratuan garatuko dira.

Irteera profesionalak

  • Muntatzaile elektrikoa.
  • Muntatzaile edo/eta doitzaile mekanikoa.
  • PLCrekin industri ekipo automatizatuak martxan jartzeko teknikaria.
  • Asistentzia teknikoko zerbitzua (SAT).