Matrikula

Ikasle berriak

Lehenengo deialdian onartutako ikasle berriak, 2018ko uztailaren 16tik 25era bitartetan eta bigarren deialdian onartutakoak, irailaren 6 eta 7 bitartean Ingeniaritza Dualaren Eskolako idazkaritzara honako dokumentazioa ekarri behar dute matrikula egin ahal izateko:

1) Datu estatistikoen inprimakia (atxikitako dokumentua deskargatu).

2) Matrikularen ordainketa helbideratzeko inprimakia (atxikitako dokumentua deskargatu).

3) Matrikulako prezio publikoetatik salbuetsita egoteko edo prezio murriztua ordaintzeko eskubidea egiaztatzen duen agiria, ikasketa zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezioak finkatzeko Eusko Jaurlaritzak onartzen duen aginduaren arabera.

  • Familia ugaria.
  • Guraso bakarreko familia.
  • %33 edo gehiagoko ezgaitasuna duen ikaslea edo %65 edo gehiagoko ezgaitasuna duen kideren bat duen familia.
  • Terrorismoaren biktima eta horren senide.
  • Genero-indarkeriaren biktimen kasuetan.

4) Beka eskatuz gero, eskaeraren inprimakia edo eskaeraren frogagiria.

5) Gizarte Segurantzan alta emanda egotearen agiria.

Bigarren kurtsotik aurrerako ikasleak

Ingeniaritza Eskolako idazkaritzara etorri behar dute matrikula egitera 2018ko irailaren 3tik 6ra bitartean, salbu Aterriko Misioa egin behar duten ikasleak. Hauek 2018ko uztailaren 25etik 27ra egin beharko dute.

Baliozkotzeak

Ikusi hemen beste ikasketa ofizialen kredituen onartze aukerak

Bekak eta ordainketa erreztasunak

Ikusi hemen beka eta ordainketa erreztasunen aukerak

Aseguruak

Bertako eta atzerriko egonaldien aseguruak