Onarpena. Xehetasunak

Ingeniaritzako ikasketa hauek ikasketak eta lanak txandakatzearen bidezko erregimenean garatzen dira. Eredu honek enpresek ikasleak lanerako kontratatzea eskatzen du. Zentzu honetan, ingeniaritza dualaren ikasketak 1996 urtetik hona jarraian emandako esperientzian oinarrituta, eta 1892/2008 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriak onartzen duena kontuan hartuta – non gradu ofizialen unibertsitate ikasketen sarbiderako baldintzen araudiak jasotzen diren puntuan, “unibertsitateek ikasketa jakin batzuen sarbiderako baldintza edo proba bereziak ezarri ahal izango dituzte” aipatzen den – sarbide baldintza hauek egiaztatutako eta onartutako ikasketa planaren memoria honetan jasotzen dira.

Sarbide-baldintzak betetzen dituzten hautagaiei, dagokien “Hautagaitza txostena” emango zaie eta hautapen probak egingo dituzte.

Hautagaien aukeraketa Hautapen Epaimahaiak egingo du. Afera hori ebazteko ondorengo elementuetan oinarrituko dira:

  • Unibertsitate ikasketen edo beste tituluen onartze nota, 1892/2008 Errege Dekretuan ezartzen dena kontuan hartuz.
  • Zenbait gaitasun neurtuko dituzten froga psikoteknikoak, hala nola, mekanikoa, espaziala, ahozkoa eta abstrakziozkoa.
  • Banakako elkarrizketa. Ondorengo gaitasun eta balioak neurtzen ditu: Autokontzeptua, Autonomia/Dinamismoa, Parte-hartzea/Inplikazioa/Konpromisoa erabakiak hartzerako unean, baita Talde lana, Erantzukizuna, Presioari aurre egiteko gaitasuna eta Lidergoa ere.

Hautapen Epaimahaiak, aurreko probak oinarri, onartutako hautagaien zerrenda proposatuko du.