Komisio akademikoa

Presidentzia (Berezko tituluaren zuzendaritza akademikoa) :
NAIARA VIDAL LECUE

Kideak: 
KRISTIAN SANZ BASTIDA
MIKEL NIÑO BARTOLOMÉ