Izena emateko argibideak

IZEN EMATE ARGIBIDEAK
Industria 4.0-rako Datuen Analitika Prediktiboko Proiektuetako Unibertsitate Espezializazioa

1. Sarrera eskaera : Aurkezpen epea: 2021eko ekaina.

Unibertsitatearen bitartez:
Aurkezpen Lekua:
Sarrera eskaera postaz bidali ahal izango da edo, IMHren Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskolako Idazkaritzan
aurkeztu beharko da. Pertsonalki aurkeztea erabakiz gero honako ordutegian egin behar da:


Astelehenetik ostegunera: 08:30 – 17:00
Ostiraletan: 08:30 – 14:00

Makina Erremintaren Institutua - Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskola
Azkue auzoa, 1 - 20870 Elgoibar (Gipuzkoa)

graduondoak.ehu@imh.eus

UPV/GAURen bitartez


2. Eskaera nola aurkeztu
Eskaera inprimakia, honako dokumentazioarekin batera:

  • NANaren fotokopia, atzerritarrentzako pasaportea edo EBko kide diren lurraldeetako herritarren nortasun
    agiria.
  • Gradu1 edo Lizentziaturako ikasketen ziurtagiri akademikoren fotokopia.
  • CV
  • Leku erreserbagatik eta gestio gastuen 50€ ordainketa frogagiria. Kontu/korrontea KUTXABANK: ES73
    2095.5214.98.1061494034
  • Eskaera inprimakia


3. Eskaeraren ebazpena
Hautagai guztiek jasoko dute epostaz edo telefonoz eskaeraren ebazpena.

 

MATRIKULATZEKO ARGIBIDEAK
Industria 4.0-rako Datuen Analitika Prediktiboko Proiektuetako Unibertsitate  Espezialista


Sarrera eskaeran adierazitako datu pertsonalen bat aldatu baduzu edo Onarpen Gutunean izenaren edo abizenen grafian
okerren bat ikusi baduzu, mesedez jakinarazi idazkaritzan, eguneratu edo zuzentzeko. Era berean ikasturtean zehar
egindako aldaketen berri eman beharko da. Ziurtagiri akademiko guztiak eta hasiko dituzun ikasketak amaitu ondoren
lortutako titulua matrikulako izen-abizenekin egingo direla.


1. Matrikula egiteko epea : 2021eko uztaila


2. Lekua: Matrikula inprimakiarekin batera eskaturiko dokumentazioa postaz bidali ahal izango dira zentroko Idazkaritzara.
Pertsonalki aurkeztu daitezke honako ordutegian:

Astelehenetik ostegunera: 08:30 – 17:00
Ostiraletan: 08:30 – 14:30

Makina Erremintaren Institutua
Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskola
Azkue auzoa, 1
20870 Elgoibar (Gipuzkoa)

3. Aurkeztu beharreko dokumentazioa
3.1. Matrikula inprimakia
3.2. SEPA Zuzeneko Zordun
3.3. Ordainketa agiria: Plazaren erreserbarentzat eta kudeaketa gastuentzat 50 €.
Ordaintzeko kontua: KUTXABANK, kontu korronte zenbakia: ES73 2095.5214.98.1061494034
3.4 NANa (Indarrean egon behar du) (Pasaportea atzerritarrek bakarrik)
3,5. Sarbidea ematen duen titulua edo eskatu izanaren ordezkagiria. Fotokopia konpultsatuta edo fotokopia eta
jatorrizkoa egiaztazeko.

 

BALDINTZA EKONOMIKOAK
Industria 4.0-rako Datuen Analitika Prediktiboko Proiektuetako Unibertsitate Espezialista


1. Informazio ekonomikoa
Kostea: 4.050 €. Ordainketa erak 2020ko azaroan %60a eta 2021ko urtarrilean %40a.

 

2. Eskola Asegurua
Eskola Asegurua derrigorrezkoa da ikasketa ofizialak egiten dituzten ikasle guztientzat Irailaren 1erako 28
urte beteak dituztenek izan ezik.

Eskola aseguruaren urteko kuota 1,12 eurotakoa da.

EHU ikasle Asegurua. Derrigorrezkoa da UPV/EHUko ikasle guztientzat eta matrikularekin batera egiten
da. 30€tako kostea du.