Kredituen baliozkotzea

Graduaren kreditu baliozkotzea

Kredituak aitortzea ikasle bakoitzak, egiten ari denaz bestelakoak diren ikasketa ofizialetan (amaituak eduki ala ez) eta UPV/EHUn edo beste unibertsitate batean (estatuan edo atzerrian), eskuratutako kredituak onartzea da; horrela, kreditu horiek egindakotzat hartuko dira ikaslea matrikulatuta dagoen UPV/EHUko titulu ofiziala lortzeari begira.

Aitor daitezke, halaber, goi-mailako beste ikasketa ofizial (GMHZ/LH)  batzuetan lortutako kredituak, edo beste titulu batzuen unibertsitate-ikasketetan lortutakoak.

Atzerriko tituluak baliozkotzea

  1. Atzerriko ikasketak Espainiako unibertsitate-ikasketa partzialekin baliozkotzea interesdunak ikasketak egin nahi dituen Espainiako unibertsitateari dagokio.
  2. Goi-mailako hezkuntzako atzerriko ikasketak baliozkotu ahal izango dira, baldin eta Unibertsitateko Irakaskuntza Koordinatzeko Kontseiluak Unibertsitateen abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 36.1 artikuluaren arabera finkatutako irizpideak betetzen badituzte, titulua lortu den ala ez, eta, betiere, 3. atalean kanpoan geratzeari buruzko kausarik ez badute.

Ingeles ikasgaiaren kreditu onarpena

Irizpide hauek erabiliko dira kredituen onarpena gauzatzeko:

  • Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan oinarrituriko B2 mailako edo baliokidea den ingeleseko ziurtagiriaren jabe den ikasleak kredituen onarpena eska dezake, baldin eta 4. mailako edozein ikasgaitan matrikulatu aurretik lortu duen.
  • Onarpena zuzena izango da baldin eta, B2 mailako edo baliokidea den ziurtagiriaren emate data eta matrikula berriaren artean 4 urte baino gehiago igaro ez badira.
  • Aipatutako bi data hauen artean 4 urte baino gehiago igaro diren kasuetan, ikasleak mailakatze proba bat egin beharko du B2 mailako konpetentzi linguistikoen jabe dela egiaztatzeko, beti ere HEEMBren arabera. Ikasleak ez badu frogatzen aipaturiko B2 maila duenik, kredituen onarpena ez da aurrera eramango.
  • Ikasturte bakoitzean mailakatze proba bakarra egongo da eskolak adierazitako egunetan.

Goi Mailako Heziketa Zikloa (LH) dela eta graduko ikasketetan lortzen diren aitorpenak

Izapidetzea

1. Eskaera

Eskaera matrikula egingo den ikastegiaren Idazkaritzan aurkeztu behar da hasitako ikasturtearen irailaren lehen astean. (Eskaera orria hemen aurkituko duzu)

2. Erabakia

Ikastegiko Batzorde Akademikoak erabakia hartuko du gehienez ere 15 eguneko epean, aitortza jasotzeko eskaera Ikastegiko Idazkaritzan aurkeztu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Gehieneko epea berariazko erabakia jakinarazi gabe igaroz gero, eskatzaileak eskaera administrazio-isiltasunagatik ezeztatutzat hartzeko zilegitasuna izango du.

3. Gorako errekurtsoa

Ikastegiko Batzorde Akademikoak aitortza-eskaeraren gainean hartutako erabakiaren aurka gorako errekurtsoa jarri ahal izango da errektorearen aurrean, hura jakinarazi eta hilabeteko epean.