Fabrikazio aurreratuko espezializazio-eskaintza berriaren sustapena

Programa:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea

2020 - (martxan)

Proiektuaren dimentsioa eta irismena

Proiektuaren helburua da prestakuntza-eskaintza berri bat garatzea eta gaur egungoa eraldatzea, fabrikazio aurreratuaren, fabrika adimendunaren, Smart Factoryren eta abarren kontzeptua garatu eta ezarri ahal izateko, pertsonek ekoizpen-prozesuan duten funtsezko lekua aitortuz. Ideia Industria 4.0 paradigman zentratzen da, teknologia berriak industrian eta fabrikazioan aplikatzen dituena, baina, era berean, langileak laugarren industria-iraultzarekin lotutako teknologien giltzarri eta biltzaile gisa identifikatzen dituena. Bestela esanda, pertsonak eta haien eskumen-garapena funtsezko elementutzat hartzea enpresa-lehiakortasuna garatzeko, balio ekonomikoa sortzeko eta gizarte-kohesioa lortzeko.

Proiektuak, halaber, enpresak bere langileek bizialdi osoko ikaskuntzarekiko duten interesa suspertzen duen eragile gisa duen zeregina indartzen du. Horretarako, enpresan pertsonen orientazioa eta autogarapena sustatzea eta adimen kolektiboa sortzeko iturri gisa aintzatespena (psikologia positiboa) lantzea proposatzen da.

Helburuak

Hemen garatzen den prestakuntzak eragina izango du gizarte osoan: pertsonengan, profil profesional berrietara igarotzea ahalbidetuz, eta lurraldeko enpresen lehiakortasunean eta produktibitatean. Hauek dira proiektuaren helburu nagusiak:

  • Pertsonei prestakuntza- eta birziklatze-mekanismo malguak eskaintzea.
  • Ezagutza berriak eskuratzeko mekanismo eta ingurune eraginkor eta egokiak diseinatzea.
  • Industria 4.0 teknologiak egungo lantegietan garatzen eta etorkizunean sartzen laguntzea.
  • Interesdunak prestakuntza-eskaintza berri batez hornitzea, gizarteak eta enpresek mekanismo eta estrategia berriak ezartzeko izan ditzaketen oztopoen aurrean beharrezko baldintza gisa.

Proiektu honen azken helburua, hain zuzen ere, 4.0 prestakuntza-katalogo bat diseinatzea da, fabrikazio aurreratuari lotutako lehiakortasunaren erronka nagusiei erantzuteko. Horretarako, lehen produktu bat ziurtatzeaz gain (ikastaroen katalogoa bera), honako hauek identifikatzeko eta esplizitatzeko aukera eman behar du:

  • Balio erantsiko merkatuak eta merkatuko joerak.
  • Aurreko merkatuei lotutako lanbide-profilak eta funtsezko gaitasunak.
  • Merkatu horien hazkunde-euskarri diren edo izango diren eremuak.