Mekatronika goi-maila zikloan dauden ikasgaiak

Marrazketa
Dibujo
Drawing
 
Prozedurak
Procedimientos
Procedures
 
Elementuak
Elementos
Elements
 
Hidraulika
Hidraulica
Hydraulics
 
Neumatika
Neumatica
Neumatics
 
Elektronika
Electrónica
Electronics
 
Robotika
Robotica
Robotic
 
PLC  
FOL  
EIE