Sarrera

Informazio iturriak eta enplegua sailaren sarrera

Lana bilatzeko informazio-iturria desberdinak

  • Internet
  • Iragarkiak prentsan edota bestelako aldizkarietan begiratzea anuncios en prensa
  • Enplegu- eta bitartekaritza bulegoak: (INEM, Lanbide)
  • langileak hautatzeko espezializatutako enpresa edo aholkularitzak
  • enpresa handietako iragarki-oholak.
  • Prestakuntza zentroetako lan poltsak...