SSCE0110 Enplegurako lanbide-prestakuntzaren irakaskuntza

Iraupena
340 ordu

Nori zuzenduta

  • Lanbide prestakuntzako prestatzailea izaten interesatua dauden langabeak

Helburuak

  • Ikasleak hurrengoak egiteko kapazitatea lortu behar du:

Enplegurako lanbide prestakuntzaren azpisistemako prestakuntza-ekintzak programatu, eman, tutorizatu eta ebaluatu, material, baliabide eta bitarteko didaktikoak prestatu eta erabili,
lan-merkatuak espezialitate horretan eskaintzen dituen aukeretara eta prestakuntza-ibilbideetara bideratuta


  • Ikasleak hurrengo lanpostuak bete ahal izango ditu:

Arautu gabeko prestakuntzako prestatzailea.
Arautu gabeko okupazio-prestakuntzako prestatzailea.
Okupazio-prestatzailea.
Enplegurako prestatzailea.
Prestatzaileen prestatzailea.

Edukiak

MF1442_3 Programación didáctica de acciones formativas para el empleo.

MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo

MF1444_3 Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo
UF1645 Impartición de acciones formativas para el empleo
UF1646 Tutorización de acciones formativas para el empleo

MF1445_3 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo

MF1446_3 Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo

MP0353 Módulo de prácticas profesionales no laborales

Aurrez jakin beharrekoak

  • Langabetua izatea edo lanaldiaren herena den kontratoa eduki

  • Batxilergoko titulua edukitzea.

  • 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea.

  • Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea

  • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana.

  • 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba gaindituta edukitzea

  • Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: