Tituluaren emaitza nagusiak. Masterra

 

TITULUAREN EMAITZA NAGUSIAK 2018-19

2019-20

2020-21

Okupazioa  65 52,5 75
Errendimendu tasa 90,26 99,18 96,06
Arrakasta tasa 99,29 100 100