Tituluaren emaitza nagusiak. Masterra

 

TITULUAREN EMAITZA NAGUSIAK 2018-19

2019-20

Errendimendu tasa 90,26 99,18
Arrakasta tasa 99,29 100