Tituluaren emaitza nagusiak. Masterra

 

TITULUAREN EMAITZA NAGUSIAK 2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

Okupazioa  65 52,5 75 70 50
Errendimendu tasa 90,26 99,18 96,06 100 95,78
Arrakasta tasa 99,29 100 100 100 96,73