Sarrera profila

Sarrera-profilerako, profil zientifiko, tekniko eta industriala duten titulazio guztiak onartzen dira. Titulazioak atalean ikus daiteke zein diren.

TITULAZIOAK

 • Prozesu eta Produktu Berrikuntzako Ingeniaritzako Gradua

 • Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradua

 • Ingeniaritza Elektrikoko Gradua

 • Ingeniaritza Elektronikoko Gradua

 • Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua

 • Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

 • Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

 • Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua

 • Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua

 • Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

 • Telekomunikazioko Teknologiako Ingeniaritza Gradua

 • Fisikako Gradua/Lizentziatura

 • Matematikako Gradua/Lizentziatura

 • Aurrekoen baliokideak diren beste gradu edo titulazio batzuk

 

BALDINTZAK

Ingeles hizkuntzaren ezagutza behar da, B2 mailakoa (egiaztatua edo maila-proba), baina ez da beharrezkoa hura egiaztatzea. Egiaztagiririk ez duen ikasleari maila-proba bat egingo zaio, ingeles hizkuntzaren ezagutza egiaztatzeko. Ikusi hemen zertan datzan ingeles proba.

MERITUEN BALORAZIOA

Masterraren batzorde akademikoak zer hautagai onartu erabakiko du, balorazio-irizpide hauek kontuan hartuta:

 • Espedientea: Espediente akademikoa eta egindako espezialitatea balioetsiko dira (% 50)

 • Curriculuma: Curriculuma eta lan-esperientzia balioetsiko dira (% 15)

 • Ingelesa: Ziurtagiri ofizialak eskatuko dira (% 10, B2-tik gorakoa, gehienez C1)

 • Euskara: Ziurtagiri ofizialak eskatuko dira (% 5, gehienez C1)

 • Atzerriko beste hizkuntza batzuk: Ziurtagiri ofizialak eskatuko dira (% 5, gehienez C1)

 • Bestelakoak Elkarrizketa pertsonala (% 15)