Sarbidea. Xehetasunak

Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskolaren sarbide prozesua bat dator ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretuak ezartzen dituen unibertsitateko sarbide prozedura guztiekin. Errege Dekretu honetan ezarritako printzipio gidariak edo une bakoitzean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta egingo dira.

Unibertsitatean sartzeko ohiko modua Gradu-ko unibertsitate ikasketa ofizialen sarbide proba gainditzea edo homologatzea da, ondorengoentzat bideratua:

 • Batxilergoko titulu espainola dutenentzat edo aurrekoa hezkuntza-antolamenduetatik datozen ikasketa baliokideak dituzten haientzat.
 • Europa Batasunean edota gai honen inguruan Espainiar Estatuarekin nazioarteko akordioak adostu dituzten beste herrialdeetan unibertsitateko sarbidea gauzatzeko beharrezkoak diren ikasketen homologazioa lortzen dutenentzat
 • 25 urtetik gorakoentzat.
 • 40 edo 45 urtetik gora dituztenentzat (zenbait sarbide froga gauzatuta), unibertsitatean sartzeko inolako titulu akademiko emaile zein lan-esperientzia agiriren beharrik gabe.
 • Goi-Mailako Lanbide Heziketako Teknikari titulua edo aurretiazko hezkuntza-antolamenduetako baliokideak dituztenentzat. Baita lanbide heziketaren bidez baliokidetutako atzerriko ikasketak dituzten haientzat ere. Kasu horretan ondorengo zikloek izango dute lehentasunezko sarbidea:
  • Elektrikzitatea eta Elektronika
   - Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak
   - Automatizazio eta robotika industriala
   - Mantentze-lan elektronikoa
  • Fabrikazio Mekanikoa
   - Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa
   - Fabrikazio mekanikoko diseinua
   - Moldekatutako metal eta polimeroen ekoizpenerako programazioa
   - Metal-eraikuntzak
  • Instalazioa eta mantenimendua
   - Instalazio termiko eta fluidodunen mantenua
   - Mekatronika industriala