BERDINTASUN-PLANA MAKINA ERREMINTA ARLOKO PRESTAKUNTZA TEKNIKORAKO FUNDAZIOA 2024-2028

EPE LUZERAKO HELBURUAK :

Helburu nagusia da IMH Campus Fundazioa osatzen duten emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra lortzen jarraitzea. Funtsezko helburu hori EPE LUZERAKO HELBURUEN multzo batean garatzen da, eta honela laburbiltzen da.

  • Berdintasunaren printzipioak eta balioak sendotzea erakundearen barne-funtzionamenduan eta antolaketa-kulturan, emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konprometitutako erakundea izateko, eta balio horiek jarduera zehatzetan agerian uztea. 
  • Erakundearen prozesu bakoitzean genero-ikuspegia zeharkako bihurtzea.
  • Lan-eremuan maila guztietan sartzeko eta garatzeko aukera berdinak bermatzea, erakundean gertatzen diren desberdintasunak eta desorekak murriztuz (gaur egun parte-hartze txikia duten mailetan eta postuetan emakumeen presentzia bultzatuz).
  • Enpresako langile guztien osasuna eta ongizatea sustatzea, langileen eta haien familien bizi-kalitatea hobetuz, eta lan-bizitza familia-bizitzarekin eta bizitza pertsonalarekin uztartzeko neurriak ezarriz.
  • Ikastetxean gerta daitezkeen sexu-jazarpenak edo sexuan oinarritutako jazarpenak prebenitu, birbideratu eta konpontzea.

  • Erabakiak irizpide objektiboetan eta prozesuen gardentasunean oinarritzen direla bermatzea.

  • Enpresako maila guztiak emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz informatzea, prestatzea eta sentsibilizatzea.

 1. EPE LABURREKO HELBURUAK:

 •  HAUTAKETA ETA SUSTAPENA.

Helburuak:

Hautaketa-prozesuetan eta kontratazio-prozesuetan, prozedura eta politika objektiboak garatzea eta aplikatzea, baldin eta generoarekin zuzenean edo zeharka lotutako edozein betekizun ezabatzen badute, merezimenduan, gaitasunean eta pertsona-lanpostuaren egokitasunean soilik oinarrituta, hautagaitzak egokitasunaren arabera baloratuta.

Neurriak:

1. Hautaketa-prozesu ez-diskriminatzaileak egitea, genero-joerak ezabatuz eta, merezimendu-berdintasunaren kasuan, ordezkaritza txikiena duen taldea kontratatzea erraztuz.

2. Langileen gaitasunak, inplikazioa eta jarduna kontuan hartuko dituen sustapen-prozedura estandarizatu bat ezartzea, ordezkaritza txikiena duen taldearen sustapena erraztuz merezimendu-berdintasunaren kasuan.

 • FORMAKUNTZA

Helburuak:

IMH Campus Fundazioko langile guztiak berdintasunaren arloan prestatzea eta sentsibilizatzea.

Neurriak:

1. Berdintasunaren arloko prestakuntza-ekintzak egitea, langileei zuzenduta.

2. Enpresaren barneko prestakuntza-planerako berdintasunezko sarbidea bermatzea.

 • KONPROMISOA ETA ESTRATEGIA

Helburuak:

IMH Campus Fundazioak ingurunearekiko interakzio guztietan genero-ekitatearekin duen konpromisoa ikusaraztea.

Neurriak:

1. Emakumeak eta neskak STEM karreretara erakartzeko ekintzetan parte hartzea.

2. Prestakuntza-zentroetara bisitak egitea, genero-ikuspegia txertatuz.

3. Berdintasunarekin lotutako ekitaldietan eta jardueretan parte hartzea.

 •  ANTOLAKETAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN KULTURA

Helburuak:

Berdintasunaren aldeko konpromisoa duen erakundearen barneko eta kanpoko irudia sustatzea.

Neurriak:

1. Langileek Berdintasun Planari buruz duten ezagutza-maila handitzea.

2. Gida birbidali, hizkuntza ez-baztertzailea erabiltzeko gomendioekin.

3. IMH Campus Fundazioak berdintasunarekin duen konpromisoa enpresa eta erakunde laguntzaileei zabaltzea.

4. Webgunean komunikazio-kanal bat jartzea, berdintasunari buruzko iradokizunak jasotzeko.

5. Merchandisingak, kartelek eta abarrek berdintasunarekin dugun konpromisoa islatzen dutela bermatzea.

6. Barneko zein kanpoko komunikazioak genero-ikuspegitik egiten direla bermatzea (webgunea, sare sozialak, etab.)

 • ORDAINSARI-POLITIKA

Helburuak:

Balio bereko lanengatiko ordainsari-berdintasunaren printzipioa IMH Campus Fundazioko lanbide-talde guztietan aplikatzen dela bermatzea.

Neurriak:

1. Urteko ordainsari-erregistro osoa, eguneratua eta eskuragarria egitea.

2. Ordainsari-politika definitzen den lanpostuen balorazioa aztertzea eta identifikatzen diren genero-joerak zuzentzea.

 • LAN-DENBORAREN ANTOLAMENDUA

Helburuak:

Kontziliazio-eskubideen erabilera bermatzea, eskubide horien berri emanez eta langile guztien eskura jarriz.
Neurriak:

1. Kontziliazioaren arloan eskatzaileak dituen beharretara egokitutako informazio pertsonalizatua eskaintzea.

2. Neurri horiei atxikitako pertsona guztien analisia eta jarraipena egitea.

 • LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Helburuak:

Laneko segurtasuna eta osasuna bermatzea, sexu-jazarpeneko edo sexuan oinarritutako jazarpeneko egoera guztien prebentzioa barne.

Neurriak:

1. Sexu-jazarpenaren, sexuan oinarritutako jazarpenaren edo LGTBI kolektiboaren aurrean jarduteko protokoloa berrikustea eta eguneratzea.

2. Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurrean jarduteko protokolo berria langile guztiei edo LGTBI kolektiboari zabaltzea.

3. Jazarpenaren aurkako informazio-kanpainak egitea eta babestea.

4. Lanpostuko arriskuak genero-ikuspegiarekin ebaluatzea.

5. Puntu beltzak aztertzea, pasaguneetako argiztapenari dagokionez