8. Ariketa: Proposamena

Ariketa honekin inprimatzeko irteerak sortzeko erak ikusiko ditugu: irteerarako biltzea eta PDFen sortzea

  • folleto6.sla fitxategia ireki, eta folleto7.sla izenarekin gordetzen dugu

  • Irteerako lehenengo metodo tradizioanala erabiliko dugu: bildu irteerarako. Egin dokumentuaren bilketa "Folleto Final" izena daukan karpeta batean

  • Hurrengo pausua, 2 PDF fitxategiak sortzea da:

    • Lehenengoa korreoz bidaltzeko prestatuta.

    • Bigarrena, inprimategira bidaltzeko, kasu honetan kalitatea kontuan eduki beharko dugu tamaina kontuan eduki gabe.

  • Behin 2 PDFak sortzen ditugula, tamainak konparatuko ditugu, eta lehen sortu dugun karpetan ("Folleto Final") kopiatu

  • Gorde fitxategia