Koloreak eta imprimategia

Dokumentu bat inprimategira bidaltzeko orduan kontuan eduki beharrekoa

Editatu: Koloreak pantailan Kendu erabili gabekoa aukera daukagu . Inprimategira bidali baino lehen hau egin beharko genuke, horrela dokumentuan erabiltzen ez diren koloreak ezabatzen dira. Dokumentu hau beste izen batekin gordetzea komeni da: dokumentuaren_izena_imprimategirako.sla