1. Lana bilatzeko teknikak. Sarrera

 

  • Ibilbide pertsonal eta profesionala identifikatzeko ibilbidea osatzea, eta egokitasuna maila ezartzea (nire gaitasunak, interesak, mugak, nor naizen, nire egokitasuna maila...)
  • Lana bilatzeko alternatibak  identifikatzea (internet, prentsako iragarkiak, enplegu-bulegoak, ABLEak, enpresa eta aholkularitza espezializatuak, prestakuntza zentroetako lan poltsak...)
  • Geure burua prestatze eta entrenatzea bilaketa aktiboa egin ahal izateko (CV, hautapen probak, elkarrizketak...)
  • Lan merkatuaren egoera aztertzea (lan eskaintzen, lan kontratuen tipologia eta abarren azterketa)
  • Helburura eramango gaituen bidea identifikatu eta osatzea (epeak aintzat hartuko  dituen ekintza plana ezartzea)