Sarrera

 Hiru fase bereizten dira, eta horiei egokitutako helburu espezifikoa eta teknika-multzoak:  
1. fasea- Bilketa: lanpostu hutsak betetzeko balizko pertsona baliagarrienez hornitu erakundea. (kanpokoak/barnekoak): iragarkiak, datu baseak, irakaskuntza zentroak...)

2. fasea- Hautapena: lanpostuak betetzeko pertsonarik egokienak bereiztu (ezagutza-probak, psikoteknikoak, talde-dinamikak, sakoeneko elkarrizketak…)

  • Curriculum vitae-en hautespena
  • Testa edo proba psikoteknikoak
  • Laneko probak
  • Elkarrizketak

3. Fasea- Laneratzea: lanpostuak betetzeko hautagaiak pertsonarik egokienak diren ziurtatu. (aurretiko formazioa, probaldia)

  • Azterketa medikua eta kontratazioa