Hautespen-elkarrizketa

 

 Hautapen probaren azkeneko zatia da, eta lanposturako dagoen pertsonarik egokiena dela forma zuzen eta pertsonalean jasotzeko aukera dago.  

Elkarrizketa mota asko dago, baina, oro har, bi daude: indibiduala eta kolektiboa. Hautagaia pertsona batek edo gehiagok elkarrizketatzeak eragingo du hori.

Elkarrizketaren sistematizazioaren arabera, honako beste sailkapen hau izango dugu: ESTRUKTURATUAK, ERDI ESTRUKTURATUAK ETA EZ ESTRUKTURATUAK.

HAUTESPEN-ELKARRIZKETA MOTAK

Elkarrizketa zuzentzailea

 • Elkarrizketa egiten duenak zuzentzen du solasaldia galderen bitartez.

Elkarrizketa ez zuzentzailea

 • Oso galdera gutxi eta oso orokorrak

Elkarrizketa mistoa

 • Aurreko bien nahasketa

Elkarrizketa informala

 • Aurkezpena, galderak eta erantzunak, agurra

Elkarrizketa formala

 • Agurra eta aurkezpena, “girotzeko” solasaldia, gaiaren sarrera, galderak eta erantzunak, bukaera eta agurra

NOLA PRESTATU?

 • Elkarrizketaren helburua zein den jakin
 • Haien gainean hausnartu
 • Atsegina izan

ZEIN ITXURA ERAMANGO DUT?

 • Zaindu janzkia eta oinetakoak
 • Higienea eta garbitasuna
 • Jarrerak zaindu.