Kolorearen arabera irudi zati bat aukeratzeko tresna

Makila magikoaren antzeko tresna bat da, koloreetan oinarrituz egiten baitu hautaketa.

Tekla laburtua: Larriak + O

Bion arteko desberdintasuna zera da: makila magikoak ingurumariko koloreak hartzen ditu, eta honek, aldiz, kolorea bera hartzen du, inguruan ez badago ere.

Atalasea da kolorearen arabera irudi zati bat aukeratzeko tresnaren ezaugarrietako bat. Zenbat eta atalase handiagoa, orduan eta handiagoa izango da aukeratutako irudi zatia, aukeratutako kolorearen “antzeko” gehiago hartuko dituelako.

adibidea: makila magikoa eta kolorearen arabera aukeraketa.

Hurrengo irudi hau daukagu:

Makil magikoa erabiltzen dugu eta erdiko horia aukeratzen dugu. Zati hori bakarrik geratzen da aukeratuta.

Kolorearen arabera aukeratzeko tresna erabiltzen dugu orain. Lehen aukeratutako horia aukeratzen dugu, baina orain zati askoz haundiagoa geratzen da aukeratuta (irudi guztian dagoen horia).