Kontuaren ezarpenak: Jakinarazpenak

Postaz jasoko ditugun ekintzen abisuak agertzen dira zerrenda luze batean.

Notificaciones de Facebook

Eskuineko aldean kategoriak ikusten ditugu. Noizbait lanpeturik bagaude horren beste e-postarekin, hona etorri eta jaso nahi ez ditugun jakinarazpenak desgaitu ditzakegu.

Hemen ikusten duguna nahiko intuitiboa da, beraz joan irakurtzen lerroz lerro, eta kito. ;)

SMS jakinarazpenak jaso ditzakegula ere ikusiko dugu, baina zerbitzu hori (Facebook Mobile) oraindik ez dago prest Espainian.