UF0883 Txirbil-harroketa bidez mekanizatutako produktua egiaztatzea

Iraupena
30 ordu

Nori zuzenduta


Helburuak

 • Neurketa- eta egiaztapen-tresnak deskribatzea, eta haien erabilerekin, neurketa-heinarekin eta doitasunarekin lotzea.
 • Egiaztapen-tresna guztiak erabiltzea eta, horretarako, erabilera-teknika egokiei jarraitzea, hartzen diren datuen fidagarritasuna bermatzeko.
 • Kalibratzeko metodoak eta kalibraketen maiztasuna aztertzea, bai eta egiaztatzailearen entrenamendua eta saiakuntza-ekipamenduaren egokitasuna ere.
 • Egiaztapen-tresnen kalibraketa egiaztatzea, zunda eta patroien bidez, behar bezala funtzionatzen dutela eta neurri zehatzak hartzen direla bermatzeko.
 • Piezak neurtzea eta egiaztatzea, kontrol-tresnak zuzen erabiliz eta egiaztatzaileak tresnak txarto erabiltzearen ondoriozko akatsei erreparatuz.
 • Neurketa-prozesuak, ekipamendua, prozedurak eta egiaztatzailearen trebetasuna kontrolatzeko eta kontrol estatistikoaren pean mantentzeko prozedurak ezartzea.

Edukiak

"FMEH0109: Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa" zertifikatuari dagokion prestakuntza Unitatea.

 • Metrologia.
  • Neurri kontzeptua.
  • Unitate-sistemak:
   • Neurri linealak eta angeluarrak.
   • Neurketa bereziak.
   • Hariak.
  • Neurtzeko eta egiaztatzeko prozedurak.
  • Neurketa-teknikak:
   • Dimentsionalak.
   • Trigonometrikoak.
  • forma geometrikoak.
  • Mekanizatutako produktua neurtzeko eta alderatzeko tresnak.
  • Zuzeneko neurketa-tresnak:
   • Kalibrea. Motak, funtzionamendua eta erabilera.
   • Kanpoaldeko edo barrualdeko mikrometroa. Motak, funtzionamendua eta erabilera.
   • Mantentze- eta kontserbazio-arauak.
  • Alderatzeko tresnak:
   • Erabilera- eta kontserbazio-arauak.
  • Egiaztatzeko tresnak:
   • Betetasuna, paralelismoa eta magnitude linealak egiaztatzea.
 • Mekanizatutako produktua egiaztatzeko teknikak.
  • Mekanizazioaren eta gainazal-akaberaren ikurrak.
  • Neurketa-teknikak, betetasuna, angeluartasuna, alderatzaileak, gainazal-analizatzailea, neurtzeko makinak, profilen proiektorea...
  • Gainazal-akabera, zimurtasun ertaineko eta maximoko parametroak...
  • Tamaina, forma eta akabera-maila desberdineko piezen zimurtasuna egiaztatzea, gainazal-analizatzailea erabiliz.
  • Neurketa-akatsak eta egiaztapen-kontrola.
  • Zehaztasuna.
  • Doitasuna eta estimazioa.
  • Akatsen sailkapena.
  • Neurketa-tresnei buruzkoa. Kalibraketa, kontserbazio-egoera, erabilera desegokia.
  • Egiaztatzaileari lepora dakizkiokeenak. Irakurketa okerra, bai paralelismo-akatsa gertatu delako, bai ukipen-presioa okerra izan delako.
  • Piezaren akats geometrikoen ondoriozkoak.
  • Ingurumen-baldintzen ondoriozkoak (tenperatura, hezetasuna...).
  • Akatsak eta haien kausak aztertzea.
  • Neurriak hartzeko aldizkakotasuna.
 • Mekanizatutako produktuaren kalitate-kontrola.
  • Kontrol-jarraibideak.
  • Estatistika-prozesuak eta txostenak.
  • Oinarrizko kontzeptuak:
   • Neurri zentralak edo posiziokoak.
   • Sakabanatze-neurriak.
   • Ibilbidea.
   • Batez besteko desbideratzea.
   • Bariantza.
  • Adierazpen grafikoa:
   • Barra-diagrama.
   • Sektore-diagrama.
   • Kontrol-grafikoak interpretatzeko irizpideak.
   • Egiaztapen-txostenak eta -jarraibideak, eta txostenak egitean eta aurkeztean kontuan hartzeko alderdiak.
   • Mekanizatutako piezen ohiko kalitate-akatsak eta kaiek eragin ditzaketen kausak.

Aurrez jakin beharrekoak

Gomendatzen da planoen interpretazioari buruzko ezagutzak izatea.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: