FMEH0211 Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizazio bidezko fabrikazioa

Iraupena
590 ordu

Nori zuzenduta

Fabrikazio meakanikoan eta konkretuki fabrikazio aurreratuan interesatuta dauden langabeak

Helburuak

  • Ikasleak hurrengoak egiteko kapazitatea lortu behar du:

    Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizatu bidez piezak lortzea, mekanizazioaren eragiketa-prozesuak eta fabrikatutako produktuak planifikatu eta kontrolatuta,
    fabrikazio-planoak prozesuaren premietara egokituta, tresnak diseinatuta, makinak prest eta puntuan jarrita, ekipoen mantentze-lanen ardura hartuta.


  • Ikasleak hurrengo lanpostuak bete ahal izango ditu:

    Metalak lantzeko CNC duten makina-erreminten prestatzaile-doitzailea

    Abiadura handiko eta errendimendu altuko makina-erremintetako langilea

    Abiadura handiko eta errendimendu altuko CNC makina-erreminten programatzailea

    Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizazio-prozesuen planifikatzailea

    Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizaziorako tresnen diseinatzailea

Edukiak

MF2164_3 Fabrikazio planoak egokitzea abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizaziorako

MF2165_3 Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizaziorako piezak lotzeko tresnak diseinatzea
UF2042 Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizaziorako tresnak definitzea
UF2043 Lotura-tresnak fabrikatzeko diseinuari buruzko dokumentazioa prestatzea

MF2166_3 Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizazioaren planifikazioa
UF2044 Abiadura handiko mekanizazioaren planifikazioa
UF2045 Errendimendu altuko mekanizazioaren planifikazioa fresatzeko eta torneatzeko ataza anitzeko makinetan
UF2046 Errendimendu altuko mekanizazioaren planifikazioa torneatzeko eta fresatzeko ataza anitzeko makinetan

MF2167_3 Abiadura handiko eta errendimendu altuko mekanizazioa
UF2047 Abiadura handiko mekanizazioa
UF2048 Errendimendu altuko mekanizazioa ataza anitzeko fresatzeko makinetan
UF2049 Errendimendu altuko mekanizazioa ataza anitzeko torneatzeko makinetan

MP0432 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua

Aurrez jakin beharrekoak

  • Langabetua izatea edo lanaldiaren herena den kontratoa eduki

  • Batxilergoko titulua izatea

  • 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea

  • Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea

  • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana

  • 25 urtetik gorakoentzako edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana

  • Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera

  • Prestatzaileen eskaerei, instalazioei eta ekipamenduei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagirirako ezarritako eskakizun berak bete beharko dira


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: