FMEH0109 Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa

Iraupena
540 ordu

Nori zuzenduta

  • Fabrikazio mekanikoko eta konkretuki mekanizazio lanetan interesatuta dauden langabeak

Helburuak

  • Ikasleak hurrengoak egiteko kapazitatea lortu behar du:

    Txirbil harroketa bidezko mekanizazio prozezuak egin, lortutako produktuak kontrolatuz eta makina eta ekipoen lehenengo mailako mantenuaz arduratuz.


  • Ikasleak hurrengo lanpostuak bete ahal izango ditu:

    Zenbakizko kontrola duten makinen programatzaileak, oro har

    Zenbakizko kontrola duten makinetako operadoreak (metalak)

    Tornulari fresatzaileak (fabrikazioa)

    ......


Edukiak

MF0089_2 Txirbil-harroketa bidezko prozesuak
UF0876 Txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-prozesuen espezifikazio teknikoak
UF0991 Txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-prozesuen kostuen kalkulua

MF0090_2 Txirbil-harroketako makina eta sistemen prestaketa eta programazioa

UF0878 Makinak, ekipoak eta erremintak prestatzea txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-eragiketetan
UF0879 Piezak txirbil-harroketa bidez egiteko cnc programak egitea
UF0880 Txirbil-harroketa bidezko mekanizaziorako fabrikazio-prozesu osagarriak
UF0877 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa txirbil-harroketa bidezko mekanizazioan

MF0091_2 Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa
UF0881 Txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-prozesua
UF0882 Txirbil-harroketa bidezko mekanizaziorako CNC programaren egiaztapena eta optimizazioa
UF0883 Txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-produktuen egiaztapena

MP0182 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

Aurrez jakin beharrekoak

  • Langabetua izatea edo lanaldiaren herena den kontratoa eduki

  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea

  • 2. mailako profesionaltasun-ziurtagirire bat edukitzea

  • Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1 mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.

  • Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko  dagozkion probak gainditu izana

  • 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

  • Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: