FMEE0308 Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua

Iraupena
600 ordu

Nori zuzenduta

  • Produktuak diseinatzeko ezagutzak eskuratu nahi dituzten eta, lehentasunez, langabezian dauden pertsonak.

Helburuak

  • Ikasleak hurrengoak egiteko kapazitatea lortu behar du:

Produktuak diseinatzea produktu horiek fabrikazio mekanikoz egiteko, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua irizpidetzat hartuta.

  • Ikasleak hurrengo lanpostuak bete ahal izango ditu:

Produktu mekanikoen ikerketako eta garapeneko teknikaria.
CAD-CAM erabiltzen duen diseinatzaile teknikoa.
Delineatzaile proiektugilea.
CADeko teknikaria.
Produktuak garatzeko teknikaria.

Edukiak

MF0105_3 Produktuen diseinua
UF0447 Produktu mekanikoen diseinuan aplikatzen diren eraikuntza-irtenbideak
UF0448 Produktu mekanikoen neurriak ezartzea eta haiek egiaztatzea eta kontrolatzea
UF0449 Prototipo mekanikoak definitzea eta egitea


MF0106_3 Produktuen automatizazioa
UF0450 Fabrikazio mekanikoko produktuen automatismoen diseinua
UF0451 Fabrikazio mekanikoko produktuetako automatismo elektriko-pneumatiko-hidraulikoak
UF0452 Fabrikazio mekanikoko produktuen industriako komunikazio eta datu-transmisioko sistemak


MF0107_3 Produktuen dokumentu teknikoak
UF0453 Fabrikazio mekanikoko produktuen irudikapen grafikoa
UF0454 Dokumentu teknikoak prestatzea, CAD-CAM programak erabiliz, fabrikazio mekanikorako
UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentuen kudeaketa


MP0096 Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinuko lanekoak ez diren lanbide-jardunbidea

Aurrez jakin beharrekoak

  • Batxillergoko-titulua izatea.

  • 3. mailako profesionaltasun ziurtagiriren bat edukitzea.

  • Lanbide-arlo eta eremu bereko 2.mailako profesionaltasun ziurtagiriren bat edukitzea.

  • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana.

  • 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

  • Prestakuntzari behar adinakoprobetxua ateratzeko behar diren restakuntza- edo lanbide ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: