Robotikaren oinarriak

Iraupena
50 ordu

Nori zuzenduta

  • Ezagutza horiek eskuratu nahi dituzten pertsonei zuzendua

Helburuak

  • Robotikaren jatorria eta zertan datzan ezagutu, hauen sailkapena eta zein erreminten menpe dauden, robot tipologiak eta funtzionamendua eta industrian aplikatzeko irizpideak ezagutu

Edukiak

Robotikaren garapenera hurbiltzea
Aurrekari historikoen ezagutza: Robotikaren jatorria eta garapena.
Robota definitzea eta sailkatzea

Robotaren morfologiara hurbiltzea
Robot baten egitura mekanikoari buruzko ezagutza
Transmisioak eta erreduktoreak erabiltzea.
Eragingailuak erabiltzea.
Barne-sentsoreak erabiltzea.
Elementu terminalak erabiltzea.

Espazioan kokatzeko tresna matematikoak erabiltzea.
Posizioa irudikatzea.
Transformazio homogeneoko matrizeak ulertzea.
Kuaternioak aplikatzea.
Espazioan kokatzeko metodoen arteko erlazioa eta konparazioa.

Robotaren zinematikaren aplikazioa
Zuzeneko arazo zinematikoa zehaztea.
Alderantzizko zinematikari buruzko ezagutza.
Matrize jakobanoa aplikatzea.

Kontrol zinematikoa
Kontrol zinematikoko funtzioak identifikatzea.
Ibilbide motak identifikatzea.
Ibilbide kartesiarrak sortzea.
Ibilbide-interpolazioa.
Ibilbide kartesiarren laginketa egitea.

Roboten programazioa
Robotak programatzeko metodoak aplikatzea.
Robot motak.
Robotak programatzeko sistema baten eskakizunak.
Robot industrial baten programazioaren adibideari buruzko ezagutza.
RAPID eta V+ lengoaien oinarrizko ezaugarriak identifikatzea.

Robot industrial bat ezartzeko irizpideak identifikatzea
Zelula robotizatu baten diseinua eta kontrola aplikatzea.
Robot bat hautatzean kontuan hartzeko ezaugarriak identifikatzea.
Instalazio robotizatuetako segurtasuna kudeatzea.
Justifikazio ekonomikoa

Industria-aplikazioak identifikatzea
Sailkapen motak identifikatzea.
Roboten eta sektore berrien aplikazio industriala.

Aurrez jakin beharrekoak

  • Conocer el origen de la robótica y en qué consiste, su clasificación y las herramientas teóricas de las que depende, las tipologías del robot, su funcionamiento y los criterios para su aplicación en la industria.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: