FMEE0208 Ekipo ondasunen eta industria makineriaren muntaketa eta abiaraztea

Iraupena
610 ordu

Nori zuzenduta

Muntaia eta martxan ipintze ezagupenak lortu nahi duten langabeak

Helburuak

  • Ikasleak hurrengoak egiteko kapazitatea lortu behar du:
    Ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzea eta martxan jartzea, muntaketa-planoetatik eta argibide teknikoetatik abiatuz, eta behar diren tresnak erabiliz. Ekipoondasunak
    eta industria-makinak funtzionatzeko kondizioetan eta erabilgarri mantentzea berme-epea.

  • Ikasleak hurrengo lanpostuak bete ahal izango ditu:
    Industria-makinen mekanikari konpontzailea, oro har.
    Industria-makina eta -ekipoen instalatzaile doitzailea, orohar.
    Muntatzaile elektromekanikoa, oro har
    Ekipo-ondasunen muntatzailea
    Ekipo elektrikoen muntatzailea
    Ekipo elektronikoen muntatzailea
    Automatismo pneumatiko eta hidraulikoen muntatzailea

Edukiak

MF1263_2 Sistema mekanikoak muntatzeko, konpontzeko etamartxan jartzeko teknikak
UF0456 Sistema mekanikoen muntaketa eta konponketa
UF0457 Sistema mekanikoen abiaraztea eta erregulazioa

MF1264_2 Sistema elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoaketa hidraulikoak muntatzeko, konpontzeko etamartxan jartzeko teknikak
UF0458 Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema elektrikoen eta elektronikoenmuntaketa eta konponketa
UF0459 Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema pneumatikoen eta hidraulikoenmuntaketa eta konponketa
UF0460 Ekipo-ondasunetako eta industria-makinetako kontrol-sistemak, eta dokumentuteknikoen prestakuntza
UF0461 Sistema robotikoen eta ikusmen-sistemen muntaketa eta abiaraztea ekipoondasunetaneta industria-makinetan

MF1265_2 Fabrikazio mekanikoko teknikak
UF0462 Eskuzko mekanizazio-eragiketak
UF0463 Bitarteko automatikoen bidezko mekanizazio
UF0464 Lotura-eragiketak

MP0097 Ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzeko eta martxan jartzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

Aurrez jakin beharrekoak

  • Langabetua izatea edo lanaldiaren herena den kontratoa edukitzea.

  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.

  • 2. mailako profesionaltasun ziurtagiriren bat edukitzea.

  • Lanbide-arlo eta eremu bereko 1.mailako profesionaltasun ziurtagiriren bat edukitzea.

  • Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana.

  • 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

  • Prestakuntzari behar adinakoprobetxua ateratzeko behar diren restakuntza- edo lanbide ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: