ELEM0311 Automatizazio-sistema industrialen muntaketa eta mantentzea

Iraupena
390 ordu

Nori zuzenduta

 • Batez ere, automatizazio industrialeko sistemei buruzko ezagutzak eskuratu nahi dituzten langabezian dauden pertsonentzat

Helburuak

 •  Industria-instalazioetan erregulazio eta kontrol sistemak muntatzea eta mantentzea, kasu bakoitzean eskatutako teknikak eta prozedurak aplikatuta, kalitate-irizpideak lortuta, eta enpresaren lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioko planak eta indarrean dagoen araudia beteta.

Aurrez jakin beharrekoak

  • Baldintza hauetakoren bat betetzea, gutxienez:

 • Langabetua izatea edo lanaldiaren herena den kontratoa eduki

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea

 • 2. mailako profesionaltasun-ziurtagirire bat edukitzea

 • Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1 mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.

 • Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko  dagozkion probak gainditu izana

 • 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

 • Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.


Zalantzarik?

Deitu egiguzu ondorengo zenbakira

Edo bete formulario hau: