Pertsonak Kudeatzeko Prozesuak Digitalizatzea

 

Pertsonen Kudeaketarako OpenHR software-a

Digitalizazioak guk ezagutzen genuen mundua aldatu duela ez da gauza berria. Izan ere, erakundeen arlo guztietara iritsi da. Hala, gaur egun, giza baliabideen digitalizazio prozesuak guztiz aldatu du nola ulertzen dugun gaur egun pertsonen, bitartekoen eta tresnen arteko harremana, bai ingurune presentzialetan, bai banatutakoetan.


Zer ematen dugu zerbitzu honekin?

Pertsonen eta erakundearen talentuaren kudeaketa optimizatzen laguntzen dizugu, OPENHR softwarea osatzen duten tresnen bidez. Horretarako, zure erakundeko langileak ingurune digital bakarraren bidez konektatzen ditugu, eraginkortasunean irabazteko eta barne-komunikazioa hobetzeko.


GURE IRTENBIDEAREN BIDEZ EMANDAKO BALIO ERANTSI NAGUSIA:

DOKUMENTUEN KUDEAKETA ETA BISTARATZEA

Lan-kudeaketarekin lotutako informazio eta dokumentazio guztia edozein unetan zentralizatuta eta eskuragarri egon ahal izango da gailu anitzeko formatuan: datu pertsonalak, kurriculuma, nominak, kontratuak, mugikortasun-ziurtagiriak (Covid 19), parteen kudeaketa, bajak, etab.

OPORREN ETA ABSENTZIEN PLANGINTZA

Langileen oporren eta absentzien kudeaketa arintzea eta hobetzea ahalbidetzen du.

LANALDIAREN ETA LAN-PARTEEN ERREGISTROA

Aukera ematen du lanaldia erregistratzeko eta lan-parteak aplikazio mugikor baten bidez kudeatzeko, arin eta erraz eta edozein lekutatik. Baliozko informazioa aztertzeko aukera emateaz gain, ordu teorikoak vs. benetako lanorduak, ordezkapenen kudeaketa, etab.

INKESTAK EGITEA

Inkestak, lan-girokoak, gogobetetasun-arlokoak, barne-arlokoak eta pertsonak kudeatzeko tresna bakar batean integratzea errazten du.

BARNE-KOMUNIKAZIOA ETA JAKINARAZPENAK

Komunikazio-fluxuak definitzen laguntzen du, komunikazioa eta informazioa isurtzea eta irisgarria izatea ahalbidetzeko.

HAUTAKETA

Giza baliabideen funtsezko prozesuak ahalik eta ondoen kudeatzeko aukera ematen du, hala nola erreklutamendua, CVen kudeaketa, eskaintzen izapidetzea, baita enplegu-atari propioa sortzeko aukera ere.

TALENTUAREN KUDEAKETA

Tresna operatibo bat ematen du erakundearen egungo eta etorkizuneko talentua kudeatzeko, bai gaitasunen, jardunaren ebaluazioaren, prestakuntzaren, belaunaldien arteko erreleboaren eta mikro learning) plataformaren ikuspegitik, eta, horrela, txandakatzea, absentismoa eta funtsezko ezagutzaren galera murrizten laguntzen du.

SINADURA DIGITALA

Dokumentazioa modu digitalean sinatzeko aukera ematen du, modu erraz, seguru eta legalean. Langileak administratzeko funtsezko prozesuak arinduz.

ORDAINSARI MALGUA

Ordainsari malguaren formulak kudeatzeko eta eguneratzeko beharrei irtenbidea emateko aukera ematen du, informazioaren komunikazioan gardentasuna lortzen eta erakundeko pertsona guztiek sistema barneratu eta eskuragarri izan dezaten lagunduz.

BERDINTASUN-PLANAK

Aukera ematen du 6/2019 Errege Lege Dekretuak ezarritako beharrak kudeatzeko; horren bidez, 50 langile baino gehiago dituzten enpresek berdintasun-plan bat garatu behar dute beren erakundeetan.