EEE egoeran dauden enpresa eta langileen prestakuntzarako diru laguntzak. 2010 Deialdia

2010/04/27 16:23:00 GMT+2
EHAAn apirilaren 26an argitaratu da deialdia enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioz lan-kontratua eten zaien langileen prestakuntzarako laguntza ekonomikoen deialdia. Enpresak prestakuntza egiten ez duen kasuetan, langileak prestakuntzarako Hobetuz-en 2009 eta 2010 Ohiko Deialdia arruntean dezake eskaria

Laguntza hauek Eusko Jaurlaritzarren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak atera ditu. Arautzen duen legedia ondorengoa da:

AGINDUA, 2010eko apirilaren 14koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioz lan-kontratua eten zaien langileen prestakuntzarako 2010eko laguntza ekonomikoen deialdia egiten duena.

Laguntza hauen eskaera aplikazio informatikoen bidez egin behar da.

Aplikazio informatiko honetan Hobetuz-en webeko estekatik sar daiteke...

DEIALDIARI BURUZKO OHAR BATZUK:

ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEAREN ONDORIOZ LAN-KONTRATUAK ETEN ZAIZKIEN ENPRESEK AURKEZTUTAKO PRESTAKUNTZA-PLANETARAKO LAGUNTZAK, ETA PLAN HORIETAN PARTE HARTZEN DUTEN LANGILEENTZAKO LAGUNTZAK.

Onartutako EEEk eragindako enpresei zuzenduta, eta egiaztapen espedienteak eragindako kooperatibentzat.

- EEE egoeran dauden langileekin batera, enpresaren beste langileek ere parte hartu ahal izango dute

- 2010ean abiatutako eta EEEk irauten duen bitartean garatuko diren prestakuntza-ekintzetarako laguntzak eska daitezke

- Parte-hartzaile bakoitzeko iraupen minimoa 6 ordutakoa eta gehiena 270 ordutakoa.

- Aurrez-aurre emango dira eta nagusiki kanpo-profesionalengatik.

- Eskaera web honetan egingo da: www.hobetuz.com

- Eskaera aurkeztu aurretik, enpresak Langileen Ordezkaritza Legalari prestakuntza-ekintzei buruzko informazioa emango dio, eta LOLk 15 egunetako epea izango du txostena prestatu eta  laguntzen eskaerari atxikitzeko.

- Enpresentzako gehienezko laguntza kalkulatuko da, parte-hartzaile bakoitzeko 9€/orduko aplikatuz. Ekintza maila handiagokoa bada, tarifa 13€/ordu/parte-hartzaileko izango da. 25 lagun baino gutxiagoko enpresetan, tarifa 20€/ordu/parte-hartzaileko topea izango du.

- Langileentzako gehienezko laguntza, 4€/prestakuntza ordu oinarri hartuta kalkulatuko da. Langile bakoitzeko gehienezko muga 800€takoa izango da.

- Aurkezteko epea: 2010eko azaroaren 30a

- Prestakuntza gauzatzea:
  • Langile bat jasotako prestakuntzan gai dela aintzat hartzeko, % 80ko bertaratze-ehunekoa egiazta­tu beharko du gutxienez, baita jasotako prestakuntza­ren gutxieneko aprobetxamendua ere, prestakuntza-ekintzaren ardura duen prestatzailearen iritziz.
  • Prestakuntza ekintza bakoitzean langileen asistentzia jasoko da, sinadura indibidualizatutako erregistroaren bidez
  • Parte-hartzaile bakoitzarei preskuntza-ekintzaren parte-hartze agiria emango zaio  (2 hilabeteko gehienezko epean). Enpreask kopia bat gorde beharko du, parte-hartzailearen jasotako sinadurarekin.
  • Onartutako ekintzen talde bakoitza abiatzeko unean, enpresak Hobetuzi jakin arazi beharko dizkio prestakuntza-ekintzaren hainbat datu eta baita parte-hartzaileena ere.
  • Talde guztiak amaitu ondoren, enpresak jakin arazi beharko du benetan amaitu duten ikasleak nortzuk izan diren.

DEIALDI ARRUNTETAN ONARTU DIREN PRESTAKUNTZA-PLANETAN ESKAINITAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZETAN PARTE-HARTZEN DUTEN EEEK ERAGINDAKO LANGILEENTZAT LAGUNTZAK

Euskal Autonomi Erkidegoko eta EEEk erangidako enpresetako langile direnentzat, hauetako baldintzak betetzen dituztenean:

  • Enpresak deialdi honen barruan ez du prestakuntza plana aurkeztu eta garatuko
  • Lan kontratua eten ondoren 30 egun pasa ondoren, enpresak Hobetuzi bere parte-hartzea kontutan duen prestakuntza-planik ez duela aurkeztu.
  • Enpresak prestakuntza-plana aurkeztu  badu, parte-hartu izan duen prestakuntza ordu kopurua, langilearentzat 800 €tik beherako languntza izatea.

- Deialdi honetan Hobetuzek kudeatutako eskaintzako etengabeko prestakuntzarako 2009ko eta 2010eko ekitaldietarako egindako deialdi arruntetan onartutako prestakuntza-planetik eratorritako prestakuntza-ekintzaren batean parte hartzen duten langileentzako laguntza indibidualak finantzatu ahal izango dira, beti ere baimendutako enplegu-erregulazioko espediente baten ondorioz langileen lan-kontratua eteten den aldian.

- Langileei emango zaien gehieneko laguntza honela kalkulatuko da: prestakuntzan parte hartzen duten ordu bakoitzeko 4 euro emango dira, baina jasotzen duten diru-kopuruak ezin izango du 800 euroko gehieneko muga gainditu langile bakoitzeko.

- Eskaera  www.hobetuz.com. Webaren bidez egin beharko da. Aurkezteko epea 2010eko azaroaren 30ean amaituko da.

- Gaitutzat hartu diren langileei dagozkien laguntzak batera ordainduko dira langile horiek parte hartu duten prestakuntza-ekintzak amaitutakoan.

- Langile bat jasotako prestakuntzan gai dela aintzat hartzeko, % 80ko bertaratze-ehunekoa egiaztatu beharko du gutxienez, baita jasotako prestakuntzaren gutxieneko aprobetxamendua ere, prestakuntza-ekintzaren ardura duen prestatzailearen iritziz

Aurreko deialdietan bezala, IMHk Prestakuntza Iraunkorreko Kudeaeta eta Tramitazio zerbitzua eskaintzen dizue enpresa ea langileei.