Vocabulario utilizado en el aula

Teoria
Teoria
Theory
Praktikak
Practicas
Practice
Ariketa
Ejercicio
Exercise
Lana
Trabajo
Work
Indibiduala
Individual
Individual
Taldea
Grupo
Group
Erronka
Reto
Challenge
Ordenadorea
Ordenador
Computer
Azterketa
Examen
Exam
Gela
Clase
Classroom
Ikaslea
Alumno
Student
Irakaslea
Profesor/a
Teacher
Irakatsi
Enseñar
Teach
Tutorea
Tutor
Tutor
ZH interpretea
Intérprete de LS
SL interpreter
Ikasi
Aprender
Learn
Ulertu didazu?
¿Me has entendido?
Do you understand me?
Ulertu dizut
Te he entendido
I understand you
Fotokopia
Fotocopia
Photocopy
Kafetegia
Cafeteria
Coffee shop