Wikipedia: guztiok edita dezakegun entziklopedia librea

Wikipedia leku ona da irudiak bilatzeko.
 

http://es.wikipedia.org (irudi libre asko biltzen ditu).

Kontuan izan behar dugu irudia zein motatako baimenarekin argitaratu den. Hori jakiteko, aski dugu irudian klik egitea.


Irudiaren ezaugarriak agertuko zaizkigu, eta han ikusiko dugu zer baimen mota duen irudiak, zuzenean hartu ote dezakegun, hura hartzeko zerbait egin beharra ote dagoen, edo erabiltzerik ez ote dagoen.